Tag: fizikalna terapija

Cervikalni sindrom i bol u vratu

Cervikalni sindrom je najučestalije oboljenje današnje populacije. Prisutan je u gotovo svim nacijama i nužno je povezan sa današnjim načinom života. To je jedna vrlo komplikovana dijagnoza. Odnosi se na skup simptoma koji se ispoljavaju bolom u vratnom delu i