Politika privatnosti


Ko smo mi

Skulptura S, Adresa: Albe Franciškovića 28, Subotica | E-mail: info@skulpturas.com | Telefon: 069 130 91 44 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Skulptura S prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime

Svrha obrade i pravni osnov

Skulptura S koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Skulptura S podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Skulptura S ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Skulptura S štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita
Sistem privilegija i rola

Skulptura S čuva vaše podatke tokom neograničenog vremenskog perioda, ukoliko ne zatražite drugačije.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Skulptura S ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Skulptura S ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Skulptura S ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Skulptura S na E-mail: info@skulpturas.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.