Day: December 18, 2023

Kineziterapija: Put ka Oporavku od Posttraumatskih Stanja

Posttraumatska stanja mogu ostaviti dugotrajne fizičke i emotivne posledice na telo i dušu. Klijenti koji se susreću sa ovim stanjima često iskušavaju bol, stegnutost i ograničenja kretanja, a kineziterapija može biti ključna komponenta njihovog puta ka oporavku. Šta je posttraumatska