Day: December 28, 2023

28/12/2023
“Fizikalna Terapija i Zdrav Život: Usmeravanje Kroz Pokret i Aktivnost”

Fizikalna terapija, kao neizostavan deo zdravstvene nege, igra ključnu ulogu u podizanju svesti o značaju pokreta i fizičke aktivnosti za opšte zdravlje. Ova oblast ne samo što pomaže u oporavku od povreda, već i aktivno doprinosi prevenciji hroničnih zdravstvenih problema.